Ohodnoť školu s ktorou máš skúsenosť! Pomôž aj ty svojou referenciou rozhodnúť sa správne. CHCEM HODNOTIŤ